Hadi gelin şu tv ekranlarında zararlı dedikleri elektronik sigarayı sağlam bir kaynakdan inceleyelim. Tv ekranlarında sanki sigaradan daha zararlıymış gibi gösterilen fakat sigara kadar zararı bulunmayan elektronik sigara. Sağlık bakanlığı bununla ilgili bir rapor yayınlamış buyrun okuyalım hep beraber.

e-sigara faydalı mı yoksa zararlımı konusuna nokta olucak bir rapor.

Elektronik Sigara ve Olası Sağlık Riskleri

Elektronik sigaranın icadı 1963 yılına dayanmaktadır. Herbert A. isimli bir araştırmacı
tarafından bu tarihte “tütün içermeyen dumansız sigara” ismiyle e-sigara ilk kez gündeme
gelmiştir. Cihazın piyasada ilk yer alışı ise 2004 tarihinde ve Çin’de olmuştur ki bu dönemde
sigara bırakmaya yardımcı bir yöntem olarak pazarlamaya sunulmuştur. 2005-2006 yılları
itibariyle cihazın Çin’den ihracatı başlamış ve farklı ülke pazarlarında da yerini almıştır.

Elektronik sigara formu sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip olup sigara içme
benzeri kullanıma sahiptir. ABD dâhil olmak üzere pek çok ülkede sigara bırakmaya yardımcı
yöntem olarak önceleri piyasada yer alsa da artık bu şekilde lanse edilmemektedir.

Elektronik sigara ile normal sigara arasında hem tasarım hem nikotin salınımı
açısından benzerlik vardır. E- sigaranın nikotin salınım miktarı normal sigara ile aynıdır. Buna
karşın normal sigaralarla benzerlik göstermeyen elektronik sigaralar da piyasada mevcuttur.

Elektronik sigaralarda alınan nikotin miktarını kullanıcı belirleyebilmekte, birtakım
kullanıcılar hiç nikotin içermemesini tercih edebilmektedirler.
Elektronik sigaraların kullanımının fayda ve zararları pek çok araştırmacı ve sağlık
kuruluşu tarafından günümüze değin değerlendirilmiştir. Bu konuda yapılmış sınırlı sayıda
kontrollü çalışma mevcut olup, pekçok ülkede bu araştırmalardan elde edilen veriler ışığında
e-sigara (elektronik sigara)’ların satış ve kullanımına dair farklı yasal düzenlemelere
gidilmektedir.
Bu cihazlar 5 bölümden oluşmaktadır; Kartuş, püskürteç, manyetik adaptör, pil ve sıvı
kısım. Sağlık ile ilgili endişelerin oluşmasına yol açan ve araştırmalara konu olan kısım sıvı
içerikleridir. Cihazın içindeki sıvı; propylene glycol (PG) ve/veya bitkisel gliserin(VG) ve/veya
polyetilenglicol (PEG 400), konsantre aroma ile nikotin konsantresi içermektedir. Nikotin
konsantrasyonları firmalar tarafından üretilen cihazlar arasında farklılık göstermekte olup
üzerlerinde mg/ml cinsinden içerdikleri nikotin miktarını yazan etiketler mevcuttur.

FDA (Food and Drug Administration)

 • Uluslararası sağlık kuruşu olan FDA tarafından 2009 yılında piyasada yer alan iki
  firmaya ait 18 çeşit e-sigaranın kartuşu incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda ;
 • Kanserojen olduğu bilinen ve tütünde de yer alan nitrosamine’leri içerdikleri
  örneklerin yarısında görülmüştür.
 • İnsanlar için toksik olduğu bilinen dietilen glikol %1 oranında saptanmıştır.
 • Çoğu örnekte tütünde de yer alan ve insan sağlığına zararlı olduğu daha önce
  ispatlanmış olan anabasine, myosmine ve beta nikotryine tespit edilmiş olup
  bu maddeler ekshale edilen(soluk havasındaki) buharda gösterilememiştir.
 • Nikotin içermediği belirtilen örneklerin hepsinde düşük seviyede de olsa
  nikotin tespit edilmiştir.
 • Nikotin içeren ve içerdiği miktarlar üzerlerindeki etiketlerde aynı olarak yazan
  örneklerin hepsinde 26.8-4.2 mcg/100mL puff arasında değişen değerlerde
  nikotin tespit edilmiştir.

Ayrıca FDA dışında yapılan çeşitli çalışmalarda formaldehit, keton, civa,
tetrametilpirazin gibi bir takım sağlığa zararlı olabilecek kimyasalların tütün
dumanına kıyasla anlamlı derecede az da olsa bulunduğu gösterilmiş, bu
düşük dozların sağlık riski oluşturmayacağı üzerinde durulmuştur.

FDA tarafından bu araştırmalar sonunda e- sigaraların gösterildiği gibi masum
olmadığı ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğu raporlanmıştır (Temmuz
2009). Elektronik sigaralar birliği ve birtakım sağlık yayın ve araştırmacıları tarafından FDA’in
bu bulguları her ne kadar eleştirilere maruz kalmış olsa da bu cihazlar konusundaki sağlık
endişelerinin artmasına yol açmıştır. Karşıt görüşü savunan araştırmacılar tarafından esigaralarda
yer alan zararlı maddelerin konsantrasyonlarının insan sağlığına zararlı olacak
değerlerin 1/1000.000’I kadar düşük olduğu, bu nedenle zararlı olduklarının
söylenemeyeceği belirtilmiştir.

Amerika Toplum Sağlığı Hekimleri Birliği(AAPHP)

Nisan 2010 tarihinde AAPHP tarafından e-sigaraların tütün kullanıcısı olan yetişkinlere
verilmesinde sakınca olmadığı belirtilerek bu şekilde 4-8 milyon yetişkinin hayatının sigara
kullanımına bağlı oluşabilecek hastalıkların önlenmesiyle kurtarılabileceği söylenmiştir. Ancak
bu cihazların FDA tarafından tekrar sınıflandırma düzenlemesine gidilerek ilaç/cihaz
kombinasyonu yerine tütün ürünleri sınıfına dâhil edilmesi gerektiği de belirtilmiş ve bu
cihazların küçüklere satılmasına da karşı oldukları vurgulanmıştır.

Kanada Sağlık Ajansı

Mart 2009 tarihinde Kanada Sağlık Ajansı tarafından e-sigaraların geleneksel tütün
ürünlerinin daha güvenli bir formu olarak piyasaya sunulmuş olmalarına karşın nikotin
zehirlenmesine yol açma veya nikotin bağımlılığını tetikleme gibi olumsuz etkilere yol
açabilecekleri raporlanmıştır.

Karşıt Görüşler

Literatürde yer alan araştırma ve uluslararası sağlık kuruluşlarının raporlarının bir
kısmında yukarıda belirtildiği gibi e- sigaraların zararlı olduğu ve kullanılmasının uygun
olmadığı bu açıdan geleneksel tütün ürünlerine benzer sağlık riskleri taşıdığı belirtilmiş
olmasına karşın karşıt görüş savunan çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışma ve araştırmacılara
göre ise e- sigara kullanımı her ne kadar tamamen zararsız olarak nitelendirilemese de tütün
kullanımına kıyasla çok daha az sağlık yan etkisine yol açmaktadır ve mevcut toksik ürün
içeriği geleneksel tütünden oldukça düşüktür.

Nikotin Replasman Tedavisi(NRT) olarak tedavide kullanılabileceği konusunda ise bu
güne kadar hiçbir e-sigara onay almamıştır. Bu konuda sağlık endişeleri kadar tedavi amaçlı
kullanılabilecek nikotini içerip içermediğine dair endişelerin mevcudiyeti de etkili olmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha her ne kadar firma sahipleri aksini söylese de esigaraların
“sigara bırakma tedavisi” olarak toksisite çalışmaları da dahil yeterli çalışma
yapılana kadar kabul edilemeyeceklerini vurgulamıştır.

Ülkelerdeki Mevcut Yasal Durum

E-sigara teknolojisinin nispeten yeni olması, tütün yasaları ve tıbbi ilaç politikaları
dolayısıyla, e-sigara ile ilgili yasal düzenlemeler çoğu ülkede henüz yeterli düzeyde değildir.
Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD eyaletlerinde farklı farklı yasal uygulamalar mevcuttu

 • Yasak uygulanan ülkelere örnek olarak Finlandiya verilebilir ki Finlandiya’da 1
  Ocak 2012 tarihi itibariyle tütün yasağı yasasına e-sigara da dahil edilmiştir.
  Nikotin içermeyen formların ise satışı serbesttir.
 • Almanya’da nikotin içeren e- sigara formlarının sağlık bakanınca sözel olarak
  yasaklanacağı dile getirilmiş olmasına karşın halen satış ve kullanımları
  serbesttir.
 • İtalya’da 2012 tarihli yasayla e-sigara formlarının 16 yaş altı bireylere satışı
  yasaklanmıştır.
 • İngiltere’de e-sigara reklamları, satışı ve kullanımı serbesttir. Ayrıca kamusal
  alanlarda da kullanılabilmektedir.
 • ABD’de farklı eyaletlerde farklı uygulamalar mevcut olup bir kısmında
  yasaklama söz konusu olmazken New Hampshire, Arizona gibi bazı eyaletlerde
  küçüklere satışı yasaklanmıştır. New York eyaletinde ise küçüklere satış
  yasaklanırken kamusal alanlarda 100 feetlik alan içerisinde ve özel okulların
  girişlerinde kullanımı 2012 tarihi itibariyle yasaklanmıştır.

KAYNAK : www.kanser.gov.tr

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir