Photosop’da uygulanan Filtreleri HTML ‘de css yardımı ile yapmamızı sağlar. Uygulamalı olarak aşağıda belirttiğim efekleri uygulaması çok kolay sadece tek satır kod ile kendinizin belirlediği oran uygulaya bilirsiniz efekti.

1) BLUR (Bulanıklaştırmak)

-webkit-filter: blur(2px)

css filters

2) GRAYSCALE (Siyah-Beyaz)

-webkit-filter: grayscale(0.5)

css filters

3) DROP-SHADOW (Gölge)

-webkit-filter: drop-shadow(31px 31px 20px black)

css filters

3) SEPIA (Kahverengi ağırlıklı Filtre)

-webkit-filter: sepia(0.5)

css filters

4) BRIGHTNESS (Parlaklık)

-webkit-filter: brightness(2)

css filters

5) CONTRAST (Kontrast)

-webkit-filter: contrast(3)

css filters

6) HUE-ROTATE (Renk Tekeri)

-webkit-filter: hue-rotate(120deg)

css filters

7) INVERT (Ters Çevirmek)

-webkit-filter: invert(0.3)

css filters

8) SATURATE (Doygunluk)

-webkit-filter: saturate(4)

css filters

9) OPACITY (Saydamlık)

-webkit-filter: opacity(0.5)

css filters

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir