bursBursa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği etmiştir. Osmanlı tarihindeki yeride oldukça önemlidir. 1326 da Fetih edilen Bursa osmanlının 2. Başkentidir.Türkiye’nin de en önemli şehirlerinden biridir.Tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan mekanlar,müzeler,doğal güzellikler, parklar ve tarihi eserler sayesinde Bursa şehri yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi konumundadır. Bu tarihi yapıların en başında gelen ise Bursa Ulu cami dir.

Bursa Ulu Camii, Osmanlı Sultanı I. Bayezid tarafından Niğbolu Seferi’nden dönüşünde verdiği emir ile inşa ettirilmiştir. Caminin yapım tarihini veren bir kitabe yoktur; ancak minber kapısında geçen 802 (1399) tarihi caminin inşa tarihi olarak kabul edilir.

Bursa Ulu Cami’nin inşası; hem devletin kendisini siyasal, ekonomik ve kültürel bir varlık olarak dünyaya kabul ettirme çabasının bir devamı hem de Osmanlı toplumuna bir kimlik verme çabasının gereği olarak değerlendirilir.Caminin açılışında ilk hutbeyi dönemin önemli mutasavvıflarından biri olan Somuncu Baba’nın okuduğu rivayet olunur.

Türkiye’deki iç cemaat yeri en geniş camidir. Mimarın Ali Neccar veya Hacı İvaz olduğu sanılmaktadır. Caminin kündekari tekniği ile yapılmış minberi Selçuklu oyma sanatından Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin en önemli örneklerinden biri kabul edilen değerli bir sanat eseridir.

Caminin duvarlarında bulunan 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında farklı hattatlar tarafından yazılmış 192 adet hat levhası ve duvar yazısı, hat sanatının özgün örnekleri arasında gösterilir. Gezip görülmesi gereken yerlerden biridir.

BURSA ULU CAMİ PANORAMİKIbrahimcengiz – Yükleyenin kendi çalışması tarafından üretilen “Bursa Ulu Camii”. Wikimedia Commons kaynağında CC BY-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir